Spripacs personuppgiftspolicy

Lagring av personuppgifter 

På Spripac AB lagras personuppgifter med syftet att kunna kommunicera med andra företag och organisationer inom vårt inköps- och försäljningsled. Dessa personuppgifter lagras för att kunna offerera, hantera orders, skicka relevanta nyhetsbrev mm för den löpande affärsverksamheten. Personuppgifterna har frivilligt tillhandahålls till oss genom e-post, telefon eller annan kanal. Uppgifterna inkluderar bland annat namn, e-postadress, telefonnummer och jobbtitel.

Under vissa perioder kan andra personuppgifter lagras i samband med exempelvis rekrytering eller marknadsföringsinsatser som tävlingar eller giveaways. Dessa uppgifter är frivilligt tillhandahållna och raderas enligt rutin så snart de förlorat sitt ursprungliga syfte.

Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifterna för att: Skicka offerter, orders, fakturor eller nyhetsbrev med relevant information. Vi behåller historik om personer som haft kontakt med oss. Vi varken säljer, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör data tillgänglig för en tredje part.

 

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som tidigare nämnts använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera relevant information med företags kontaktpersoner. Vi följer gällande lag och rättsliga rättigheter och friheter i våra affärskontakter. 

Hur vi delar personuppgifter

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till personuppgifter. Vi kan i vissa fall behöva dela personuppgifter med våra leverantörer, exempelvis våra transportleverantörer.

 

Lagringstid för personuppgifter

Personuppgifter sparas för angivna ändamål och så länge de är relevanta för just det ändamålet. Vid avregistrering av nyhetsbrev eller vid avslutande av samarbete upphör vi databehandlingen och tar bort personuppgifterna. Bokföringsmaterial arkiveras i 7 år enligt gällande lag.

 

Säkerhet för personuppgifter

Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddad