Budynki i pojazdy dla zwierząt gospodarskich

Warto wyposażyć swój produkt w rozpylacz do węża, aby w prosty, ekonomiczny sposób oczyszczać i dezynfekować wszelkie rodzaje budynków inwentarskich, skrzynie, pojady do przewozu koni oraz ambulanse dla zwierząt i pojazdy transportowe.

Rozpylacz można podłączać do pojemnika ze skoncentrowanym produktem i do węża wodnego. Urządzenie gwarantuje mieszanie odpowiedniej ilości substancji z wodą, dla uzyskania właściwego stężenia i zmniejszenia ryzyka nieprawidlowego dozowania. Wybrany obszar można łatwo spryskiwać - minimalizując rozlewy, aby zmniejszyć zużycie środka i odnośne koszty.

Nasze rozpylacze i spryskiwacze spustowe doskonale sprawdzają się w pielęgnacji zwierząt, np. podczas mycia, oporządzania, leczenia ran.