Om Spripac

Vi levererar mervärde till dina produkter. Spripac grundades i Helsingborg 2008. Sedan starten har vi vuxit och finns nu på hela den europeiska marknaden.

Vision

Innovativ utveckling är kärnan i Spripacs verksamhet. Vårt fokus ligger på enkelhet och anpassning till miljön. Vi arbetar ständigt med att kunna erbjuda våra kunder nya lösningar, som spar såväl tid som ekonomi och miljö.

Utveckling

Grunden till Spripacs erfarenhet av förpackningslösningar kommer från utveckling av produkter till villa & trädgård, där vi ser att konsumenternas intresse för praktiska, användarvänliga och högkvalitativa förpackningar är stort. Utifrån denna kunskap formades idén om att utveckla förpackningar som gör det enkelt och bekvämt för konsumenten att använda produkterna och sprida innehållet. Företagets utvecklingsavdelning har sedan dess arbetat med att ta fram smarta spridarlösningar och dunkar med passande spridarmunstycken och kan idag erbjuda dig som kund innovativa helhetslösningar som ger mervärde till dina produkter.

sv_SE

Spripacs personuppgiftspolicy

Lagring av personuppgifter 

På Spripac AB lagras personuppgifter med syftet att kunna kommunicera med andra företag och organisationer inom vårt inköps- och försäljningsled. Dessa personuppgifter lagras för att kunna offerera, hantera orders, skicka relevanta nyhetsbrev mm för den löpande affärsverksamheten. Personuppgifterna har frivilligt tillhandahålls till oss genom e-post, telefon eller annan kanal. Uppgifterna inkluderar bland annat namn, e-postadress, telefonnummer och jobbtitel.

Under vissa perioder kan andra personuppgifter lagras i samband med exempelvis rekrytering eller marknadsföringsinsatser som tävlingar eller giveaways. Dessa uppgifter är frivilligt tillhandahållna och raderas enligt rutin så snart de förlorat sitt ursprungliga syfte.

Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifterna för att: Skicka offerter, orders, fakturor eller nyhetsbrev med relevant information. Vi behåller historik om personer som haft kontakt med oss. Vi varken säljer, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör data tillgänglig för en tredje part.

 

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som tidigare nämnts använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera relevant information med företags kontaktpersoner. Vi följer gällande lag och rättsliga rättigheter och friheter i våra affärskontakter. 

Hur vi delar personuppgifter

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till personuppgifter. Vi kan i vissa fall behöva dela personuppgifter med våra leverantörer, exempelvis våra transportleverantörer.

 

Lagringstid för personuppgifter

Personuppgifter sparas för angivna ändamål och så länge de är relevanta för just det ändamålet. Vid avregistrering av nyhetsbrev eller vid avslutande av samarbete upphör vi databehandlingen och tar bort personuppgifterna. Bokföringsmaterial arkiveras i 7 år enligt gällande lag.

 

Säkerhet för personuppgifter

Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

 

Skyldigheter

Vi har som skyldighet att kunna visa upp vilka uppgifter vi lagrar och rätta uppgifter om de anses vara fel. Vi har också en skyldighet at radera uppgifter om det önskas. Detta gör vi på begäran av ägaren av uppgifterna.

Båtvård

Genom att applicera ett spridarmunstycke ( Hose End Sprayer) på certifierad dunk minskas antalet rengöringsmoment och arbetet blir enklare för användaren.  Det blir lättare att komma åt svåråtkomliga ställen vid behandling av båtens alla delar. 

Spridarmunstycket monteras på en dunk med koncentrerad vätska och kopplas till en vattenslang. Via spridarmunstyckets ventil blandas rätt andelar vätska och vatten för att uppnå önskad koncentrationsnivå. Detta minskar risken för feldosering.

Applicera vätskan enkelt på önskat område och få minimalt med spill och miljöpåverkan.

Använd Mixor® HP Remote och SP05 PC för mindre och svåråtkomliga ytor.

HP-2™

Det mest efterfrågade spridarmunstycket idag.

Mixor® HP Remote

Mixor® HP Remote redo att användas på svåråtkomliga eller begränsade ytor.

SP05™ PC

Konstruktion helt i plast och hög kemisk kompatibilitet.

HP-2™

Mixor® HP Remote

SP05™ PC

Det mest efterfrågade spridarmunstycket idag.

Mixor® HP Remote redo att användas på svåråtkomliga eller begränsade ytor.

Konstruktion helt i plast och hög kemisk kompatibilitet.

Rengöring både inom- och utomhus

Dunken med spridarmunstycke kopplas enkelt till vattenslangen och produkten blandas med rätt mängd vatten.

Passar lika bra för produkter som ska lämnas att sitta kvar på underlaget som för produkter som sedan ska sköljas av. Dunken kan lätt kopplas av från slangen eller välj ett spridarmunstycke med sköljfunktion.

Med automatiskt rätt dosering varje gång, sparar användaren både tid och pengar vid rengöring av alla stora ytor.

Med triggersprayers som säkerställer bra prestanda kombinerat med hög säkerhet för användaren, adderas värde till varumärket och ger ökad kundnöjdhet. Undvik spill och spara miljön med automatiskt samma dosering vid varje tryck. Städningen blir lättare med våra högkvalitativa triggersprayers på rengöringsprodukterna.

TS800®

Trigger med valbart hölje och munstycke.

SP05™ PC

Konstruktion helt i plast och hög kemisk kompatibilitet.

S20

Konstruktion helt i plast och hög kemisk kompatibilitet.

Bilvård

Bilvårdsprodukter som kallavfettning, fälgrengöring och sprayvaxer kräver effektiv spridning och hög hållbarhet under både minusgrader och varma sommardagar. För att undvika spill och läckage måste triggersprayen vara av väldigt hög kvalitet. Våra triggersprayers bidrar därför till minskad miljöpåverkan och ökad tidseffektivitet.

Mixor® MP

Kraftfull trigger lämpad för användning av aggressivare kemikalier.

Mixor® HP Remote

Redo att användas på svåråtkomliga eller begränsade ytor.

SP05™ PC

Konstruktion helt i plast och hög kemisk kompatibilitet.

Trädgården

Detta sparar tid då användaren slipper lösa upp produkten i vatten. Med spridarmunstyckets automatiska dosering håller produkten rätt koncentration vilket minskar risken för att gräset skadas.  Tester visar att flytande gödsel ger överlägsen effekt för gräsmattan.

Spridarmunstycket passar utmärkt för spridning av all koncentrerad flytande produkt inom växtvård såsom exempelvis mossbekämpningsmedel, ogräsmedel, trädgårdsgödsel och skadedjursbekämpning.

Vid rengöring av trädäck, fasad och utemöbler är spridarmunstyckena bästa redskapet för såväl användare som natur och miljö.

HP-2™

Det mest efterfrågade spridarmunstycket idag.

Mixor® HP Remote

Mixor® HP Remote redo att användas på svåråtkomliga eller begränsade ytor.

Mini Turret™

Produkten finns tillgänglig för olika koncentrationer.

Dunk til Hose End Sprayers

Speciellt framtagen för att passa våra spridarmunstycken.